Teamscan Human Dynamics

Naast teamcoaching bestaat er de mogelijkheid voor het (laten) maken van een teamscan of een bredere scan van de organisatiecultuur. Het kan interessant zijn om bijvoorbeeld te kijken welke dynamiek overheerst in de bedrijfscultuur en/of -structuur, en in hoeverre deze aansluit bij de aanwezige team- of persoonlijkheidsdynamieken. Inzicht hierin helpt om belemmeringen in de motivatie of verstoringen in de communicatie op te sporen en aan te pakken.

De scan wordt gemaakt aan de hand van interviews en observaties. Aan het eind ontvangt u een rapport waarin de waarnemingen worden beschreven en toegelicht. Dat bespreken we gezamenlijk om te kijken wat hiervan wordt herkend en wat de mogelijke stappen voor versterking of verbetering kunnen zijn. (Hoewel het handig is als u en uw teamleden bekend zijn met Human Dynamics, is het geen voorwaarde.)