Ontstaan Human Dynamics

Ontdekt in de VS
Human Dynamics is ontstaan in de VS. In 1979 ontdekten Sandra Seagal en David Horne (V.S.) dat ieder mens de beschikking heeft over drie principes: het mentale (verstand, ideeën), het relationele (gevoel, relaties) en het fysieke (het lichamelijke, het praktische).

Deze principes liggen onder de persoonlijkheid. Ze zijn als het ware het interne mechaniek waarmee je geboren wordt en dat altijd aanwezig blijft, onafhankelijk van geslacht, cultuur en leeftijd, en fundamenteler dan aangeleerde gewoonten, stijlen en rollen. Elke persoonlijkheid(sdynamiek) is gelijkwaardig aan de andere, ieder mens kan al dan niet intelligent, meelevend, bekwaam of begaafd zijn. En kan zich bovendien steeds verder ontwikkelen.

Introductie in Nederland
Halverwege de jaren negentig waaide het gedachtegoed over naar Nederland. Daar is het vooral geland in het primair en voortgezet onderwijs. Onderwijsteams worden getraind door professionals van grotere onderwijsadviesorganisaties, die daarvoor destijds zijn opgeleid door de Amerikaanse grondleggers.

Enkele jaren geleden is er een breuk ontstaan tussen Nederland en Amerika. De Nederlandse organisaties vonden dat ze te weinig de kans kregen om het gedachtegoed verder te ontwikkelen. De ontwikkeling in Amerika leek stil te staan. Na de breuk is ook het Nederlandse samenwerkingsverband uiteen gevallen. Organisaties zijn ieder op hun eigen kracht verder gegaan.

Ik ben nooit onderdeel geweest van het samenwerkingsverband, maar werk wel regelmatig samen met verschillende organisaties, waaronder Interstudie-NDO/Marant en Janssen Training & Advies. Waarom? Omdat zij een aantal dingen goed kunnen die ik minder goed kan. En omgekeerd.