Mentormethode Human Dynamics

In 2011 schreef ik een mentormethode geïnspireerd door het gedachtegoed van Human Dynamics, voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo van het voortgezet onderwijs. In 2016 is de tweede druk uitgekomen. Het leerlingboek daagt uit om in en buiten school op zoek te gaan naar verschillen en deze te leren (h)erkennen. Thema’s zijn o.a. motivatie, informatie verwerven en verwerken, plannen en samenwerken. De mentorhandreiking licht de opzet toe, bevat suggesties voor en uitleg over les- en werkvormen, observatietips en andere handvatten (inclusief reflectieopdrachten voor de mentor zelf) om Human Dynamics in de praktijk vast te pakken.

Werkboek voor de leerling
De methode bevat een leerlingen(werk)boek, geschreven in een ‘prettig brutale taal’ die de leerlingen vaak rechtstreeks aanspreekt, een spiegel voorhoudt en probeert te activeren. Daarnaast zijn er herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse (school- en buitenschoolse) leven en tal van opdrachten. Doel: het steeds beter herkennen en zichtbaar maken van verschillen tussen jou en anderen en daarin de kwaliteit leren ontdekken en benutten.

Gedurende de 11 lessen (steeds twee blokuren) maakt de leerling zelf een persoonlijk leerprofiel waarin hij beschrijft wat hij prettig vindt c.q. nodig heeft om optimaal te kunnen leren. Hij brengt zijn kwaliteiten en valkuilen in kaart, leert deze zichtbaar te maken, erop te reflecteren en er met anderen over in gesprek te gaan.

Onderwerpen zijn onder meer: kennismaken met verschillen in motivatie, starten, informatie verwerven en verwerken, instructie en begeleiding geven en ontvangen, samenwerken, omgaan met plannen en afronden, werken met invloed en betrokkenheid, enzovoort.

Mentorhandreiking
Het mentorboek beschrijft de opbouw van de lessen (11 blokuren) en licht het achterliggende idee van elke les uitgebreid toe. Daarnaast biedt het alternatieve lesvormen, observatietips en veel handvatten om Human Dynamics in de praktijk (de situaties die zich voordoen in de les) te zien en  ‘vast te pakken’. Streven is om de mentor iets in handen te geven waar hij zoveel mogelijk zelfstandig mee kan werken. Ook in het mentorboek is het taalgebruik direct en activerend en wordt geprikkeld tot reflectie.

De methode is en wordt gebruikt op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in het land. Op één school worden de ervaringen nog jaarlijks geëvalueerd en krijgen docenten workshops om hun kennis van Human Dynamics te vergroten en bepaalde onderdelen aan te scherpen.

Scholen
De methode is en wordt gebruikt op vier scholen die zijn aangesloten bij het vo-netwerk Verschillen als Kansen. Daarnaast wordt de mentormethode gebruikt door de havo-afdeling van het Leidsche Rijn College in Utrecht.

Nieuw: online mentormethode
De afgelopen maanden is druk gewerkt aan een herziening van de methode. Die wordt best spectaculair: een online mentormethode. Eind mei komt de demoversie beschikbaar en in juni is het programma helemaal klaar. Voor meer informatie, zie www.mentormethode.nl.