Human Dynamics werkt!

In 2004 maakte ik voor het eerst kennis met Human Dynamics.

Wat Peter Senge erover zegt, herken ik: “Als je er eenmaal mee hebt kennisgemaakt, vergeet je het nooit meer.” Daarin wijkt Human Dynamics af van alle andere ‘modellen’ die ik tot nu toe ben tegengekomen. En geloof me, dat zijn er vele.

De hokjes van Human Dynamics
Daar komt bij dat ik me van nature verzet tegen alles wat ook maar ruikt naar hokjesdenken. Natuurlijk doet Human Dynamics dat ook. Het onderscheidt mensen in persoonlijkheidstyperingen. Op papier negen, maar in de praktijk niet meer dan zes, hooguit zes en half. Als je bedenkt dat er bijna acht miljard mensen op aarde zijn, is dat wel heel mager. Wie denkt Human Dynamics wel dat ze is?

Het werkt. Echt!
Tja. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat ik er bijna dagelijks mee werk. Of ik wil of niet. voor mij is dat de maatstaf. Vind ik Human Dynamics inspirerend? Nee. Heb ik er een persoonlijke klik mee? Ook niet. Het werkt. En goed ook!

Dat is wat telt. Er zijn teveel modellen die even een ‘aha’- of ‘o leuk’-Erlebnis geven, maar vervolgens weer wegzakken. De kracht van Human Dynamics is juist dat het aanknopingspunten biedt om het in de praktijk toe te passen.

Pas in de toepassing beklijft het
Tegelijkertijd zie ik dat er in Nederland juist op dit gebied nog een hoop werk te doen is. Veel docenten die een training Human Dynamics hebben gevolgd, staan te trappelen om een volgende stap te zetten. En daar krijgen ze onvoldoende tools voor. Eenvoudigweg omdat die te weinig ontwikkeld zijn. Ook veel Nederlandse Human Dynamics ‘experts’ laten dit liggen. Gevolg: het aanvankelijke enthousiasme kabbelt weg.

Om die reden ben ik zo’n jaar of tien geleden begonnen met het zoeken naar toepassingsmogelijkheden en het maken van tools. Meer hierover zie je in het menu Producten.