Producten

Zoals ik elders op deze website vertel, hebben de ontdekkers van Human Dynamics heel veel tijd en energie gestoken in het beschrijven van het gedachtegoed. Het boek ‘Human Dynamics, samen leven, samen werken’ is uiterst zorgvuldig samengesteld. Het biedt een begrippenkader en geeft uitgebreide beschrijvingen van onder meer vijf persoonlijkheidsdynamieken, inclusief portretten van mensen die zich in deze dynamieken herkennen.

Daarna stopt het. Waar er in Zweden en Nederland voortvarend wordt verder gewerkt, lijkt het erop dat het in de VS niet lukt om het gedachtegoed verder te brengen. Tekenend is dat er al jaren een vervolgboek wordt aangekondigd, maar dat het tot op heden niet verschijnt. Waar men in de VS onvoldoende bewijs vindt voor het bestaan van een zesde persoonlijkheidsdynamiek, is deze (mentaal-emotioneel) in Nederland op veel plekken aangetroffen. De informatie hierover vanuit Nederland wordt niet erkend door de Amerikaanse grondleggers. Dit geldt ook voor publicaties als de Reisgids Human Dynamics die in Nederland juist heel positief worden ontvangen.

Als coach-practitioner Human Dynamics ben ik niet gebonden aan licenties of andere regels, maar kan ik vrij allerlei pogingen te doen om Human Dynamics producten te maken waar mensen echt iets mee kunnen. Ik doe dat ook, in de hoop daarmee bij te dragen aan niet alleen een beter begrip, maar ook een succesvolle toepassing van Human Dynamics.

In dit menu geef ik voorbeelden van een aantal Human Dynamics producten die ik op eigen initiatief of in opdracht heb ontwikkeld.